Дабови барик буриња 225 литара

Производство на дабови буриња

Одлични познавачи на вино немаат сомневање дека најквалитетно вино е баш виното од барик буриња. Са својот облик и волумен од 225 литара дабовите барик буриња даваат вино са единствен вкус и врвен квалитет.

Димензии на барик буриња :
Должина: 95 cm
Најголем пречник (ширина): 68 cm
Пречник на дното: 57 cm

За разни врсти на барик вино произведуваме барик буриња со различни степени на горење :
-лесно горење
-средно горење
-тешко горење