Entries by korisnik

Barik u vinoteci Tempa

Naša burad u vinoteci prodajnog centra Tempo, barik burad od 225 litara napravljena od trešnjove gradje.

Saradnja sa Tempom

Naša barik burad 225 litara od trešnjove gradje spremna za isporuku Tempo prodajnom centru.