A K C I J A

Reparirana hrastova barik burad od 225 litara