Proizvodnja hrastovih buradi:

Barik burad

Burad za vino

Burad za rakiju

Drveni sudovi

Barik bure - nije samo bure!

Drvena burad od 50 do 5000 litara

Hrastova barik burad vrhunskog kvaliteta

Hrastova barik burad

Proizvodnja drvenih barik buradi sa iskustvom i tradicijom još od 19. veka, barik burad vrhunskog kvaliteta, bačve za vino i drveni sudovi.

Politika kvaliteta

Implementacijom sistema kvaliteta po medjunarodnom standardu ISO 9001:2008, kvalitet našeg poslovanja podižemo na viši nivo.

Hrastovo barik bure

Proizvodnja hrastovih barik buradi

Vrsni poznavaoci vina nemaju sumnju da je najkvalitetnije vino upravo iz barik buradi. Svojim oblikom i zapreminom od 225 litara hrastova barik burad daju vinu jedinstveni ukus i vrhunski kvalitet.

Dimenzije barik buradi:
Dužina: 95cm
Bok: 68cm
Prečnik dna : 57cm

Za razlicite vrste barik vina proizvodimo barik burad sa različitim stepenom nagorevanja:
-lagano nagorevanje
-srednje nagorevanje
-teško nagorevanje

O nama

Fabrika za proizvodnju drvenih buradi

Barik 1873 je fabrika koja se nalazi u Velikoj Drenovi kod Trstenika i bavi se proizvodnjom drvenih buradi od 1 do 50 litara i drvenih buradi od 50 do 5.000 litara a kao poseban proizvod izdvajamo hrastovu barik burad.

Svoje korene vezuje za drugu polovinu 19 veka, tačnije 1873 godinu. Iskustvo iz radionice je prenošeno sa kolena na koleno koje danas garantuje kvalitet i pouzdanost naših buradi. Pročitaj još…

Naš proizvodni asortiman

Drvena burad od 50 do 5000 litara

 • Barik burad

  Hrastova barik burad zapremine 225 litara

 • Burad za vino

  Hrastova burad za vino zapremine od 50 litara i više

 • Burad za rakiju

  Hrastova burad za rakiju zapremine od 50 litara i više

 • Bačve za vino

  Hrastove bačve za vino zapremine do 5000 litara

 • Bačve za rakiju

  Hrastove bačve za rakiju zapremine do 5000 litara

 • Drveni sudovi

  Hrastove posude raznih oblika i dimenzija

Katalog proizvoda:

Hrastova burad za rakiju i vino zapremine od 50 do 5000 litara

Proizvodnja drvenih buradi

Procesi proizvodnje hrastovih barik buradi:

 • priprema gradje

  Za svako drveno bure priča počinje u stogodišnjoj hrastovoj šumi. Za izradu barik buradi koristimo pažljivo odabran hrast kitnjak. Odabir i seču stabala vršimo isključivo u fazi mirovanja sokova (novembar, decembar, januar).

 • rezanje ili cepanje oblovine

  Sledeca faza u proizvodnji je specifično struganje oblovine po radijalnom rezu ili cepanje oblovine. Tako pripremljene duge se pakuju na u buntove tj. takozvana vitla, spremne za sledeću fazu sušenja gradje.

 • sušenje gradje

  Dobijene duge podvrgavamo prirodnom starenju u svim vremenskim uslovima (kiša, sunce, sneg…) najmanje 3 godine. U letnjim mesecima vršimo obavezno kvašenje pripremljene gradje rasprskivačima čime spiramo tanine iz drveta. Tek nakon 3 do 5 godina u zavisnosti od debljine duge, tako održavana gradja ulazi u fabriku spremna za proces proizvodnje drvenih buradi ili drvenih bačvi.

 • priprema dugi

  U zavisnosti od zahteva klijenata pristupamo fazi ručne ili mašinske obrade dugi. Ručna obrada podrazumeva korišćenje tradicionalnog pinterskog alata u procesu obrade lamela odnosno dugi. Mašinska obrada se vrši na CNC mašinama što omogućava povećanje obima proizvodnje.

 • sklapanje dugi

  Obradjene duge se u narednoj fazi sklapaju odnosno denu na obruč. Nakon ove faze se od sklopljenih lamela po prvi put nazire budući izgled bureta koje je spremno za fazu nagorevanja.

 • savijanje dugi i nagorevanje

  U sledećoj fazi zagrevanjem na vatri savijaju se duge i postavljaju obruči nakon čega bure dobija svoj konačni oblik. Tako oblikovano bure na vatri nastavlja sa fazom nagorevanja.

  U zavisnosti od zahteva kupaca, vršimo tri nivoa nagorevanja (tostiranja) drvenih buradi koje najviše utiču na aromu vina i rakije: Lagano (light), Srednje(medium), Jako nagorevanje (heavy). Nagorevanje je kontrolisano laserskim meračima temperature tostiranja. Pored nagorevanja dugi, proces nagorevanje se primenjuje i na stranice sudova (danca).

 • finalna obrada

  Poslednja faza u procesu proizvodnje barik buradi je brušenje i finalana obrada nakon koje je gotov proizvod spreman da se upakuje u zastitnu ambalazu. Po želji kupaca na dancetu vršimo lasersko graviranje logoa, imena vinarije ili željenog teksta.

Prijatelji: